Gewoon Gaaf: tandheelkundige zorg voor kinderen

Gewoon Gaaf is een geweldige manier om de zorg voor het gebit van kinderen verder te perfectioneren.

Gaatjes bij kinderen

Binnen de Nederlandse mondzorg ligt de nadruk steeds meer op preventie: het voorkómen van mondziekten bij kinderen en volwassenen. Toch zien tandartsen in de praktijk helaas nog steeds veel kinderen met gaatjes in tanden en kiezen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 50% van de vijfjarige kinderen in Nederland al 1 of meer gaatjes (cariës) in het melkgebit heeft, en bijna 70% van de 17-jarigen cariës in het blijvende gebit! Er is dus nog duidelijk ruimte voor verbetering.

Gewoon Gaaf!

Dr. Erik Vermaire, specialist in kindertandheelkunde, onderzocht in 2013 of de ‘traditionele’ halfjaarlijkse controle voor kinderen en tieners wel effectief genoeg is om cariës te voorkomen. Dat viel tegen! Omdat de Deense preventiemethode Gewoon Gaaf in dat land tot zulke goede resultaten leidt, paste Vermaire dit model bij wijze van proef ook op Nederlandse kinderen toe. Uit zijn onderzoek blijkt dat met de Gewoon Gaaf-methode ook in ons land spectaculaire resultaten kunnen worden bereikt: tot wel 70% minder cariës bij kinderen en jongeren! Zoals u weet staat onze praktijk voor tandheelkunde volgens de beste technieken en methodieken. Daarom hebben ook wij besloten volgens Gewoon Gaaf te gaan werken.

Hoe werkt het?

Bij de eerstvolgende afspraak van je kind meet de assistente de hoeveelheid aanwezige plaque in de mond van je kind, bespreekt zij de voeding en bekijkt zij de poetsgewoonten. Indien nodig stuurt ze de poetstechniek wat bij of vult ze de dagelijkse gebitsreiniging aan met extra preventieve maatregelen. Daarna worden de tanden van je kind professioneel gereinigd. Zo nodig brengt de assistente op de plek van beginnende cariës een laagje fluoride aan.

Deze preventieve behandeling duurt in totaal ongeveer 20 – 30 minuten.

Zoals bijna alle behandelingen bij de tandarts voor kinderen tot 18 jaar, worden de kosten ervan vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wat betekent het voor je kind?

Iedere keer als je kind komt voor een preventief bezoek wordt door de tandarts of preventie-assistente een nieuwe interval (een periode tussen de 1 en 12 maanden) bepaald op basis van een risico inschatting.

Om de lengte van die interval-periode te bepalen wordt o.a. gekeken naar:

• het niveau van zelfzorg

• de mondhygiëne die ouders bij hun kind weten te bewerkstelligen

• de doorbraakfase van blijvende kiezen

• de ontwikkeling van cariës in het gebit

Let op: voor Gewoon Gaaf is het handig als je kind de eigen (elektrische) tandenborstel meeneemt!

Enthousiast over de resultaten

Enkele leden van ons team hebben al gewerkt met Gewoon Gaaf en zijn zeer enthousiast over de resultaten van deze methode. En veel ouders blijken het fijn te vinden als een professional actief helpt om hun kinderen een juiste manier van poetsen aan te leren – geen eenvoudige klus! Gewoon Gaaf stelt ons in staat al onze kennis en ervaring met je te delen. Wij verheugen ons erop de mondgezondheid van je kind samen verder te verbeteren, opdat meer ingrijpende behandelingen in de toekomst niet nodig zullen zijn.

Een groot deel van de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed door de basisverzekering.

Ook is het eigen risico hierop niet van toepassing.

Meer info